Kuće za utočište

Najveći projekt je izgradnja ili kupnja kuće za napuštene majke i trudnice. Kuća služi kao utočište u kojem su majke i djeca zbrinute duhovno i materijalno. Kuću vode same majke kako bi naučile jednoga dana samostalno voditi svoje kućanstvo i brigu o djeci. Duhovnik je p.Marko Glogović. Predviđeno je da majke s djecom u kući mogu ostati do tri godine, ali po potrebi i duže.

Više o projektu: http://www.stopabortus.com/betlehem-2/kuce

Betlehem kuća sv.josipa